Filtres fioroni

Kvantitativni filter papir, kvantitativni  filter papir različiti dijametara, naborani filter papir, membran filter sterilni i nesterilni i sl.Kompanija Fioroni Filtri je francuska kompanija osnovana 1876. godine specijalizirana za proizvodnju i prodaju filtera i filtera medija za laboratorije i industriju.Imamo vrlo širok asortiman proizvoda i opsežne po vrlo konkurentnim cijenama prodajemo širom Europe i svijeta.
Više na www.filtres-fioroni.com