Hirschman

Peristalticčke pumpe, aparati za manipulaciju sa tečnostima-dispenzori, titracione jedinice, pipete-fikne digitalne, jedno i multi kanalne, pipet-fileri Visokokvalitetno staklo A i B klaseHirschmann proizvodi su u laboratorijama u preko 100 zemalja širom svijeta već 50 godina.
Više na www.hirschmannlab.de