Velp

Sistem za digestiju proteina , prečistac otrovnih gasova, soxslet aparat, pribor za dispergovanje, Magn, mješalice, BPK sistemiVELP je pouzdan partner za razvoj naprednih analitičkih instrumenata i rješenja za laboratorije, univerziteta, istraživačkih centara i kompanija koje se bave u naučnim istraživanjima.
Više na www.velp.com