Atago

Refraktometri-ručni i digitalni, Refraktometri za vino, so. Klinički refraktometri. Abbeov refraktometar. Viskozimetri. PolarimetriATAGO je lider u refraktometnoj tehnologiji više od 73 godina. Danas, refraktometri su visoko sofisticirani zbog napredka tehnologije i uključivanje visoke preciznosti elektronike.
Više na www.atago.net