GE life sciences

GE Healthcare je posvećen razvoju inovativnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga koje štite zdravlje  radnika, kupaca i okoline.Kompanija se takođe zalaže za  pozitivnu razliku u svijetu kroz filantropiju, smanjenje uticaja na okolinu, kao i poboljšanje zdravstvene zaštite. Više na www.gelifesciences.com