Gerber Instruments

Gerber instruments vodećije proizvođač butirometara zamlijeko,obrano miljeko,sir Ipavlaku , laktodenzimetara I dr. Švicarski hemičar dr Niklaus Gerber razvio je1892. Butirometre , jednostavanu i pouzdanu metodu za određivanje masti u mlijeku. Gerber metoda se koristi kao referentna metoda za određivanje sadržaja masti u cijelom svijetu..Više na www.gerber-instruments.ch